ผู้ดูแลระบบ

18/08/2565

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ตามที่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัดนี้ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 109

ผู้ดูแลระบบ

01/07/2565

ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขยายเวลารับสมัคร 19 มิ.ย. 65 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 456

ผู้ดูแลระบบ

13/06/2565

ผู้ดูแลระบบ

06/06/2565
1 2 8
Message us