การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. 2566

การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. 2566 (KU-EXITE ไม่ใช่ KET1)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ (สอบฟรี) คือ

กลุ่มที่ 1 นิสิตชั้นปี 4 (รหัส 63) ของหลักสูตร 4 ปี
กลุ่มที่ 2 นิสิตชั้นปี 5 (รหัส 62) ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
กลุ่มที่ 3 นิสิตชั้นปี 2 (รหัส 65) ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

กลุ่มที่ 1 – 3 สามารถเข้ารับการทดสอบแยกตามวิทยาเขต

รอบที่ 1 : บางเขน กำแพงแสน และสถาบันสมทบ สอบวันที่ 10 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รอบที่ 2 : ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สอบวันที่ 24 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รอบนิสิตตกค้าง คือ นิสิตรหัส 62 และน้อยกว่า ที่ไม่ได้สอบตามรอบปีของตนเอง **ชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท/คน/ครั้ง (ชำระแล้วจึงจะมีสิทธิ์สอบ)**
– ชำระเงิน วันที่ 3 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
– สอบ วันที่ 24 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ KU-EXITE ที่เว็บ https://registrar.ku.ac.th/kuexite