เลือกแนวทางวางอนาคต ทุกสถาบันได้หมด…ถ้าสดชื่น จังหวัดชลบุรี


โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ร่วมงาน “เลือกแนวทางวางอนาคต ทุกสถาบันได้หมด…ถ้าสดชื่น” ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ให้เป็นที่รู้จัก

 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Message us