ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ RDPB CAMP ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 11