ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 กรกฎาคม 2561 – ปิดรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 18 กรกฎาคม 2561 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 สิงหาคม 2561 – สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 สิงหาคม 2561 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิสิตต้อง Login ด้วย KU-Gmail ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น เพื่อจะสามารถเข้าบันทึกข้อมูลใบสมัครได้ 1,600

ผู้ดูแลระบบ

30/05/2561
1 7 8
Message us