ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ให้เป็นที่รู้จัก

 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Message us