นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ให้เป็นที่รู้จัก Click ที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Message us