ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ให้เป็นที่รู้จัก

 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Message us