นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ให้เป็นที่รู้จัก Click ที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Message us