เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

1. ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา (พร้อมแนบรูปถ่ายบ้านพักของนิสิต) ทุนละ 10,000 บาท สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4
2. ทุนความคิดสร้างสรรค์และ/หรือ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ทุนละ 10,000 บาท สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4
นิสิตสามารถขอรับใบสมัครทุนการศึกษา และสอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนันทิดา(พี่เบนซ์) งานกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

หมดเขตส่งใบสมัครทุนการศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Message us