กำหนดการรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15 กรกฎาคม 2561 - ปิดรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
18 กรกฎาคม 2561 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1 สิงหาคม 2561 - สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 สิงหาคม 2561 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นิสิตต้อง Login ด้วย KU-Gmail ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น เพื่อจะสามารถเข้าบันทึกข้อมูลใบสมัครได้

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *